Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
31 Авг.

Актуален списък към 31.08.2017г.НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД ДО 30.09.2017г.ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

loga

Актуален списък към 31.08.2017г.

 НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ

СЪС  СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г.

ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

СПИСЪК НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ гр. БРАЦИГОВО

ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 8 ч 1.Мария Николаева Търпоманова

2.Костадинка Търпова Чулкова

2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4 ч 1.Борис Любенов Гюров
3. Донка Маркова Николова Домашен помощник – 8 ч 1.Елена Атанасова Паунова

2.Цветана Христева Белева

4. Димитринка Иванова Миховска Домашен помощник – 8 ч 1.Иванка Костадинова Дишлянова-Прахчарова

2.Иванка Василева Македонска

5. Петя Николова Митовичина Домашен помощник – 8 ч 1.Йорданка Георгиева Дафова

2.Верка Спасова Каменарова

6. Гинка Петкова Кузева Социален асистент – 4 ч 1.Ангел Асенов Кузев
7. Димитрия Николова Вранчева Социален асистент – 4 ч 1. Руска Петрова Траянова
8. Мария Найденова Цонева Домашен помощник – 4 ч 1. Петър Сашов Цонев
9. Мая Трайкова Шопова Личен асистент – 4 ч. 1. Станислав Славчев Шопов
10. Калинка Илиева Ангелова Личен асистент – 4 ч. 1. Исус Калинков Ангелов
11. Зина Василева Асенова Социален асистент – 4 ч 1.Александър Асенов Ковачев

СПИСЪК НА  РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. ИСПЕРИХОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Румяна Василева Сталинчева Социален асистент – 8 ч 1. Васил Димитров Масларев

2. Драга Асенова Аврадалиева

2. Димитрия Костадинова Михайлова Социален асистент – 8 ч 1. Йорданка Стоянова Йорданова
3. Диана Стоянова Величкова Личен асистент – 4 ч 1. София Живкова Масларева
4. Абедин Ахмедов Гавазов Домашен помощник – 8 ч 1. Тайбе Алиева Гавазова

2. Атанас Петров Атанасов

СПИСЪК НА  РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. КОЗАРСКО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Невена Петрова Гьошева Домашен помощник – 4 ч 1. Бойка Христова Щерева
2. Стоянка Димитрова Костадинова Домашен помощник – 8 ч 1. Екатерина Иванова Георгиева

2. Атанас Георгиев Атанасов

3. Елена Илиева Зафирова Домашен помощник – 4 ч 1. Илия Ангелов Зафиров

СПИСЪК НА  РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. БЯГА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

 

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Любка Георгиева Стоичкова Личен асистент – 4 ч 1.Мариана Николова Стоичкова
2. Анастасия Борисова Петрова Личен асистент – 4 ч 1. Венета Илиева Тачева
3. Златка Момчилова Ценова Домашен помощник – 4 ч 1. Момчил Георгиев Тачев

 

СПИСЪК НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. РОЗОВО  ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

 

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Стефка Стефанова Седянкова Социален асистент  – 8 ч 1.Димитър Велев Кушлев

2. Петър Тодоров Кушлев

2. Ангел Георгиев Тюкенов Личен асистент  – 4 ч 1. Цонка Георгиева Тюкенова
3. Йордан Тодоров Русенов Личен асистент  – 4 ч 1. Калинка Николова Русенова

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. РАВНОГОР  ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

 

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Ангел Йорданов Христосков Личен асистент – 4 ч 1.Ангел Тодоров Грудев
2. Елена Георгиева Калеева

 

Домашен помощник – 4 ч 1.Мария Стефанова Делипавлова
3. Костадин Тодоров Даскалов Домашен помощник – 4 ч 1.Стефана Николова Тинева

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. ЖРЕБИЧКО  ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

 

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Гюрга Костадинова Петлешкова Домашен помощник – 4 ч 1.Мария Георгиева Бубарова

 

Дата  31.08.2017 г.                                                                              Десислава Гълъбова

Ръководител проект

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,Европейския социален фонд и МТСП