Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
31 Мар.

Актуален списък към 31.03.2017г.НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

loga

Актуален списък към 31.03.2017г.

 НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ

СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г.

гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 4 ч 1.Мария Николаева Търпоманова

2.Костадинка Търпова Чулкова

2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4 ч 1.Борис Любенов Гюров
3. Донка Маркова Николова Домашен помощник – 8 ч 1.Елена Атанасова Паунова

2.Цветана Христева Белева

4. Димитринка Иванова Миховска Домашен помощник – 8 ч 1.Иванка Костадинова Дишлянова-Прахчарова

2.Иванка Василева Македонска

5. Петя Николова Митовичина Домашен помощник – 8 ч 1.Йорданка Георгиева Дафова

2.Елена Георгиева Иванова

6. Гинка Петкова Кузева Социален асистент – 8 ч 1.Надка Георгиева Кузева

2.Ангел Асенов Кузев

7. Димитрия Николова Вранчева Социален асистент – 4 ч 1. Руска Петрова Траянова
8. Мария Найденова Цонева Домашен помощник – 4 ч 1. Петър Сашов Цонев

СПИСЪК НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. ИСПЕРИХОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Румяна Василева Сталинчева Социален асистент – 8 ч 1. Васил Димитров Масларев

2. Драга Асенова Аврадалиева

2. Димитрия Костадинова Михайлова Социален асистент – 8 ч 1. Йорданка Стоянова Йорданова

2. Костадин Йорданов Янакиев

3. Стойка Райчева Заркова Личен асистент – 4 ч 1. Румен Димитров Зарков
4. Абедин Ахмедов Гавазов Домашен помощник – 8 ч 1. Тайбе Алиева Гавазова

2. Атанас Петров Атанасов

СПИСЪК НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. КОЗАРСКО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Невена Петрова Гьошева Домашен помощник – 4 ч 1. Бойка Христова Щерева
2. Стоянка Димитрова Костадинова Домашен помощник – 8 ч 1. Екатерина Иванова Георгиева

2. Атанас Георгиев Атанасов

3. Елена Илиева Зафирова Домашен помощник – 4 ч 1. Илия Ангелов Зафиров

СПИСЪК НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. БЯГА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Любка Георгиева Стоичкова Личен асистент – 4 ч 1.Мариана Николова Стоичкова
2. Анастасия Борисова Петрова Личен асистент – 4 ч 1. Венета Илиева Тачева
3. Златка Момчилова Ценова Домашен помощник – 4 ч 1. Момчил Георгиев Тачев

СПИСЪК НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. РОЗОВО  ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Стефка Стефанова Седянкова Социален асистент – 8 ч 1.Димитър Велев Кушлев

2. Петър Тодоров Кушлев

2. Ангел Георгиев Тюкенов Личен асистент – 4 ч 1. Цонка Георгиева Тюкенова
3. Йордан Тодоров Русенов Личен асистент – 4 ч 1. Калинка Николова Русенова

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. РАВНОГОР  ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Ангел Йорданов Христосков Личен асистент – 4 ч 1.Ангел Тодоров Грудев
2. Елена Георгиева Калеева

По заместване назначени-

Домашен помощник – 8 ч 1.Мария Стефанова Делипавлова

2. Атанас Йорданов Казаков

Живка Асенова Банкова

Кина Ангелова Кръстева

Домашен помощник4 часа

Домашен помощник4 часа

1. Атанас Йорданов Казаков

2.Мария Стефанова Делипавлова

3. Костадин Тодоров Даскалов Домашен помощник – 4 ч 1.Стефана Николова Тинева

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. ЖРЕБИЧКО  ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Гюрга Костадинова Петлешкова Домашен помощник – 4 ч 1.Мария Георгиева Бубарова

Актуален списък към 31.03.2017г.

 НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ

СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 31.05.2017г.

гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Мария Христоскова Маринова Личен асистент – 4 ч. Васил Тодоров Маринов
2. Веселина Спасова Даскалова Личен асистент – 4 ч. Иван Илиев Даскалов
3. Борис Христов Рамбов Личен асистент – 4 ч. Живка Ангелова Рамбова
4. Дончо Асенов Асенов Личен асистент – 4 ч. Димитрия Петрова Асенова
5. Митка Крумова Донова Личен асистент – 4 ч.
Верка Спасова Каменарова
6. Любляна Милчева Паунова Личен асистент – 4 ч. Екатерина Светославова Станоева
7. Татяна Кръстева Начкова Личен асистент – 4 ч. Елена Костадинова Начкова
8. Атанаска Крумова Хараланова Личен асистент – 4 ч. Анка Христова Вълева
9. Радка Георгиева Кръстева Личен асистент – 4 ч. Йордан Петров Гюрганин
10. Мая Трайкова Шопова Личен асистент – 4 ч. Станислав Славчев Шопов
11. Калинка Илиева Ангелова Личен асистент – 4 ч. Исус Калинков Ангелов

СПИСЪК НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. КОЗАРСКО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Теменужка Йорданова Шопова Личен асистент – 4 ч. Василка Василева Атанасова
2. Дафинка Спасова Глобова Личен асистент – 4 ч. Цветана Ангелова Глобова
3. Мария Костадинова Тонкова Личен асистент – 4 ч. Радка Илиева Гьошева
4. Мария Пеева Йонкова Личен асистент – 4 ч. Елена Илиева Куртева
5. Здравче Георгиева Дамянова Личен асистент – 4 ч. Гюрга Атанасова Лазарова
6. Пенка Димитрова Терзиева Личен асистент – 4 ч. Александра Щерева Попова
7. Мариана Георгиева Куленска Личен асистент – 4 ч. Георги Борисов Куленски

СПИСЪК НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. РАВНОГОР ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”„

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Димитър Илиев Величков Личен асистент – 4 ч. Ангел Георгиев Златанов
2. Живка Асенова Банкова Личен асистент – 4 ч. Цена Тодорова Узунова
3. Невенка Иванова Хаджиева Личен асистент – 4 ч. Мария Ангелова Хаджиева
4. Йорданка Атанасова Колева Личен асистент – 4 ч. Николина Иванова Ангелова
5. Кина Ангелова Кръстева Личен асистент – 4 ч. Вера Харизанова Делипавлова

СПИСЪК НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. ИСПЕРИХОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Нурай Джавидова Кроснова Личен асистент – 4 ч. Явер Ахмедов Яралов
2. Гергина Янкова Исаева Личен асистент – 4 ч. Янко Методиев Исаев
3. Ангел Трифонов Михайлов Личен асистент – 4 ч. Трифон Ангелов Михайлов
4. Боянка Юсеинова Нуриева Личен асистент – 4 ч. Величка Стоянова Търпова

СПИСЪК НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. БЯГА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Мария Петрова Петрова Личен асистент – 4 ч. Стойка Петрова Петрова
2. Иванка Минкова Стоичкова Личен асистент – 4 ч. Верка Асенова Динкина
3. Дафинка Георгиева Маджарова Личен асистент – 4 ч. Николай Светославов Маджаров
4. Стоянка Георгиева Анчева Личен асистент – 4 ч. Димитър Райчев Анчев
5. Надка Ангелова Пашкулева Личен асистент – 4 ч. Ненка Запрянова Струменова
6. Йорданка Стефанова Атанасова Личен асистент – 4 ч. Елена Атанасова Банева

СПИСЪК НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. РОЗОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Тодор Йорданов Цветков Личен асистент – 4 ч. Тодор Георгиев Комитов
2. Дафинка Стефанова Кърпачева Личен асистент – 4 ч. Гюрга Иванова Колчакова
3. Славка Петрова Трендафилова Личен асистент – 4 ч. Иванка Стойкова Трендафилова
4. Ваня Веселинова Бъклева Личен асистент – 4 ч. Веселин Стоянов Бъклев
5. Димитранка Ангелова Благоева Личен асистент – 4 ч. Мария Атанасова Млечкова
6. Живка Асенова Николова Личен асистент – 4 ч Цветана Златанова Арнаудова

Десислава Гълъбова

Дата 31.03.2017 г.                                                                                Ръководител проект

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,Европейския социален фонд и МТСП