Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
19 Ян.

ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДИННА КРЪГЛА МАСА на 23.01.2017 г. от 12.00 часа

loga

ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДИННА КРЪГЛА МАСА

 на 23.01.2017 г. от 12.00 часа

вЦентър за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово“, намиращ се в Общинска поликлиника, бул. „Трети Март“ №35, етаж 3, ляво крило.

Главна цел: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността на територията на община Брацигово.

Бенефициент

Община Брацигово

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 499 463.71 лева,

от които 424 544.13 лева европейско и  74 919.58 лева национално съфинансиране.

Начало на проекта: 01.12.2015 г.

Край на проекта: 30.09.2017г.