Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
30 Ное.

АКТУАЛЕН СПИСЪК КЪМ 30.11.2016г. НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

loga

Актуален списък към 30.11.2016г.

 НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ

СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г.

гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 4 ч 1.Мария Николаева Търпоманова
2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4 ч 1.Борис Любенов Гюров
3. Донка Маркова Николова Домашен помощник – 8 ч 1.Елена Атанасова Паунова

2.Цветана Христева Белева

4. Димитринка Иванова Миховска Домашен помощник – 8 ч 1.Иванка Костадинова Дишлянова-Прахчарова

2.Димитър Костадинов Донов

5. Петя Николова Митовичина Домашен помощник – 8 ч 1.Йорданка Георгиева Дафова

2.Елена Георгиева Иванова

6. Гинка Петкова Кузева Социален асистент – 8 ч 1.Надка Георгиева Кузева

2.Ангел Асенов Кузев

7. Димитрия Николова Вранчева Социален асистент – 4 ч 1. Руска Петрова Траянова
8. Мария Найденова Цонева Домашен помощник – 4 ч 1. Петър Сашов Цонев

СПИСЪК НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. ИСПЕРИХОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Румяна Василева Сталинчева Социален асистент – 8 ч 1. Васил Димитров Масларев

2. Драга Асенова Аврадалиева

2. Димитрия Костадинова Михайлова Социален асистент – 8 ч 1. Йорданка Стоянова Йорданова

2. Костадин Йорданов Янакиев

3. Стойка Райчева Заркова Личен асистент – 4 ч 1. Румен Димитров Зарков
4. Абедин Ахмедов Гавазов Домашен помощник – 8 ч 1. Тайбе Алиева Гавазова

2. Атанас Петров Атанасов

СПИСЪК НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. КОЗАРСКО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Невена Петрова Гьошева Домашен помощник – 4 ч 1. Бойка Христова Щерева
2. Стоянка Димитрова Костадинова Домашен помощник – 8 ч 1. Екатерина Иванова Георгиева

2. Атанас Георгиев Атанасов

3. Елена Илиева Зафирова Домашен помощник – 4 ч 1. Илия Ангелов Зафиров

СПИСЪК НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. БЯГА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Любка Георгиева Стоичкова Личен асистент – 4 ч 1.Мариана Николова Стоичкова
2. Анастасия Борисова Петрова Личен асистент – 4 ч 1.Христо Иванов Попов
3. Златка Момчилова Ценова Домашен помощник – 4 ч 1. Момчил Георгиев Тачев

СПИСЪК НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. РОЗОВО  ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Стефка Стефанова Седянкова Социален асистент – 8 ч 1.Димитър Велев Кушлев

2. Георги Димитров Атанасов

2. Ангел Георгиев Тюкенов Личен асистент – 4 ч 1. Цонка Георгиева Тюкенова
3. Йордан Тодоров Русенов Личен асистент – 4 ч 1. Калинка Николова Русенова

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. РАВНОГОР  ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Ангел Йорданов Христосков Личен асистент – 4 ч 1.Ангел Тодоров Грудев
2. Елена Георгиева Калеева Домашен помощник – 8 ч 1.Мария Стефанова Делипавлова

2. Атанас Йорданов Казаков

3. Костадин Тодоров Даскалов Домашен помощник – 4 ч 1.Стефана Николова Тинева

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. ЖРЕБИЧКО  ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

 

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Гюрга Костадинова Петлешкова Домашен помощник – 8 ч 1.Мария Георгиева Бубарова

2.Петър Стефанов Крушаров

 

Актуален списък към 30.11.2016г.

 НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ

СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 31.05.2017г.

гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

 

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Мария Христоскова Маринова Личен асистент – 4 ч. Васил Тодоров Маринов
2. Веселина Спасова Даскалова Личен асистент – 4 ч. Иван Илиев Даскалов
3. Борис Христов Рамбов Личен асистент – 4 ч. Живка Ангелова Рамбова
4. Фиданка Найденова Ковачева Личен асистент – 4 ч. Александра Фиданкова Ангелова
5. Люба Борисова Ковачева Личен асистент – 4 ч. Сара Василева Ковачева
6. Дончо Асенов Асенов Личен асистент – 4 ч. Димитрия Петрова Асенова
7. Митка Крумова Донова Личен асистент – 4 ч. Величка Димитрова Карналова
8. Любляна Милчева Паунова Личен асистент – 4 ч. Екатерина Светославова Станоева
9. Татяна Кръстева Начкова Личен асистент – 4 ч. Елена Костадинова Начкова
10. Атанаска Крумова Хараланова Личен асистент – 4 ч. Анка Христова Вълева
11. Радка Георгиева Кръстева Личен асистент – 4 ч. Йордан Петров Гюрганин
12. Мая Трайкова Шопова Личен асистент – 4 ч. Станислав Славчев Шопов

СПИСЪК НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. КОЗАРСКО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Теменужка Йорданова Шопова Личен асистент – 4 ч. Василка Василева Атанасова
2. Дафинка Спасова Глобова Личен асистент – 4 ч. Цветана Ангелова Глобова
3. Мария Костадинова Тонкова Личен асистент – 4 ч. Радка Илиева Гьошева
4. Мария Пеева Йонкова Личен асистент – 4 ч. Елена Илиева Куртева
5. Здравче Георгиева Дамянова Личен асистент – 4 ч. Гюрга Атанасова Лазарова
6. Пенка Димитрова Терзиева Личен асистент – 4 ч. Александра Щерева Попова
7. Йорданка Георгиева Тодорова Личен асистент – 4 ч. Райна Тодорова Николова
8. Мариана Георгиева Куленска Личен асистент – 4 ч. Георги Борисов Куленски

СПИСЪК НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. РАВНОГОР ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Димитър Илиев Величков Личен асистент – 4 ч. Ангел Георгиев Златанов
2. Живка Асенова Банкова Личен асистент – 4 ч. Цена Тодорова Узунова
3. Невенка Иванова Хаджиева Личен асистент – 4 ч. Мария Ангелова Хаджиева
4. Йорданка Атанасова Колева Личен асистент – 4 ч. Николина Иванова Ангелова
5. Кина Ангелова Кръстева Личен асистент – 4 ч. Вера Харизанова Делипавлова

СПИСЪК НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. ИСПЕРИХОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Нурай Джавидова Кроснова Личен асистент – 4 ч. Явер Ахмедов Яралов
2. Гергина Янкова Исаева Личен асистент – 4 ч. Янко Методиев Исаев
3. Ангел Трифонов Михайлов Личен асистент – 4 ч. Трифон Ангелов Михайлов
4. Боянка Юсеинова Нуриева Личен асистент – 4 ч. Величка Стоянова Търпова

СПИСЪК НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. БЯГА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Мария Петрова Петрова Личен асистент – 4 ч. Стойка Петрова Петрова
2. Иванка Минкова Стоичкова Личен асистент – 4 ч. Верка Асенова Динкина
3. Дафинка Георгиева Маджарова Личен асистент – 4 ч. Николай Светославов Маджаров
4. Стоянка Георгиева Анчева Личен асистент – 4 ч. Димитър Райчев Анчев
5. Надка Ангелова Пашкулева Личен асистент – 4 ч. Ненка Запрянова Струменова
6. Йорданка Стефанова Атанасова Личен асистент – 4 ч. Елена Атанасова Банева

СПИСЪК НА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ

С. РОЗОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя
1. Тодор Йорданов Цветков Личен асистент – 4 ч. Тодор Георгиев Комитов
2. Дафинка Стефанова Кърпачева Личен асистент – 4 ч. Гюрга Иванова Колчакова
3. Славка Петрова Трендафилова Личен асистент – 4 ч. Иванка Стойкова Трендафилова
4. Ваня Веселинова Бъклева Личен асистент – 4 ч. Веселин Стоянов Бъклев
5. Димитранка Ангелова Благоева Личен асистент – 4 ч. Мария Атанасова Млечкова
6. Живка Асенова Николова Личен асистент – 4 ч Цветана Златанова Арнаудова

 

Десислава Гълъбова

Дата 30.11.2016г.                                                                                 Ръководител проект

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Брацигово и при никакви обстоятелства не може да се приеме,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз,Европейския социален фонд и МТСП