Независим Живот

Европейски съюз Европейски социален фонд Развитие на човешките ресурси
5 Февр.

СПИСЪК на допуснатите до събеседване на 08.02.2016г. кандидати от гр.Брацигово, с.Исперихово, с.Козарско, с.Бяга, с.Равногор, с.Розово , с.Жребичко за длъжността „Социален асистент”, „Домашен помощник” и „Личен асистент”

loga

СПИСЪК 

на  допуснатите до събеседване  на  08.02.2016г. кандидати  от  гр.Брацигово, с.Исперихово, с.Козарско, с.Бяга, с.Равногор, с.Розово , с.Жребичко  за длъжността

„Социален асистент”,  „Домашен помощник” и „Личен асистент”

по предоставяне на социални услуги по проект ”Независим живот”                                                    

 

                    ИМЕ , ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

гр.Брацигово

 1. Спаска Илиева Господинова
 2. Мария Димитрова Иванова
 3. Донка Маркова Николова
4. Димитринка Иванова Миховска
 5.  Петя Николова Митовичина
 6. Гинка Петкова Кузева
7. Йорданка Йорданова Даилова
8. Любка Стойчева Бубарова
9. Димитрия Николова Вранчева
10. Павел Павлов Йоргов
11. Пенка Стойчева Павлова
12. Зорка Запрянова Асенова
13. Калина Илиева Ангелова
14. Зина Василева Асенова
15. Мария Найденова Цонева
16. Надежда Господинова Иванова
 17. Блага Асенова Стефанова

 

 

 

ИМЕ , ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

с.Бяга

1.  Любка Георгиева Стоичкова
2. Анастасия Борисова Петрова
3.  Златка Момчилова Ценова
  №                 ИМЕ , ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

с.Розово

1. Стефка Стефанова Седянкова
2. Стефан Василев Кидонов
3. Ангел Георгиев Тюкенов
4. Петрунка Димитрова Смиленова
5. Живка Асенова Николова
6. Гена Атанасова Николова
7. Стефан Тодоров Влахов
 

 

               ИМЕ , ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

с.Жребичко

1. Гюрга Костадинова Петлешкова
2. Иванка Илиева Илчовска
 

 

                     ИМЕ , ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

с.Козарско

1. Мариана Георгиева Куленска
2. Невена Петрова Гьошева
3. Стоянка Димитрова Костадинова
4. Елена Илиева Зафирова
5. Райка Борисова Николова
 

 

                      ИМЕ , ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

с. Равногор

  1. Стефана Ангелова Цветкова
  2. Ангел Йорданов Христосков
  3. Елена Георгиева Калеева
  4. Снежана Ангелова Тинева
 5.  Кина Ангелова Кръстева
 6. Лиляна Василева Билбилева
7. Костадин Тодоров Даскалов
 

 

                    ИМЕ , ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ

с.Исперихово

1. Румяна Василева Сталинчева
2. Димитрия Костадинова Михайлова
3. Стойка Райчева Заркова
4. Абедин Ахмедов Гавазов
5. Антоанета Георгиева Зонгова
6. Атанас Костадинов Атанасов

 

                                                                  Комисия:

                                                                         Председател:Д.Гълъбова

                                                                     Членове:

                                                                                       / Г.Апостолова/

                                                                                        /И.Тодорова/

                                                                                          /З.Николова/

                                                                                          / Е.Попова/