28 Дек.

ОБЯВА прием на заявления – кандидати за потребители

О Б Я В А   На 05.01.2016г. Община Брацигово започва  първият прием на документи за ползване на социалните услуги по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот” финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020,...
Continue Reading
22 Дек.

ОБЯВА СТАРТИРАНЕ ПРОЕКТ

О Б Я В А ПРОЕКТ ”НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”  БЕНЕФИЦИЕНТ ОБЩИНА БРАЦИГОВО           На 01.12.2015г. стартира проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading