18 Февр.

ОБЯВА – работни места за ръководител-социален работник,хигиенист,психолог,медицинска сестра

  ОБЯВА Община Брацигово обявява свободни работни места за длъжностите към „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот”финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд: Ръководител-социален работник – 1...
Continue Reading
18 Февр.

ВТОРИ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ И ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

ОБЯВА На 01.03.2016г. Община Брацигово започва втори прием на документи за ползване на социалните услуги по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот”финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2014-2020....
Continue Reading
15 Февр.

СПИСЪК – първи прием на класираните кандидати за работа

СПИСЪК на класираните кандидати в гр.Брацигово, с. Исперихово, с. Козарско, с.Бяга, с. Равногор, с. Розово , с. Жребичко за длъжността „Социален асистент”, „Домашен помощник” и „Личен асистент” по предоставяне на социални услуги по проект ”Независим живот”   гр. Брацигово   № Име,презиме и фамилия Длъжност Общ брой точки 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник 140...
Continue Reading
5 Февр.

СПИСЪК на допуснатите до събеседване на 08.02.2016г. кандидати от гр.Брацигово, с.Исперихово, с.Козарско, с.Бяга, с.Равногор, с.Розово , с.Жребичко за длъжността „Социален асистент”, „Домашен помощник” и „Личен асистент”

СПИСЪК  на  допуснатите до събеседване  на  08.02.2016г. кандидати  от  гр.Брацигово, с.Исперихово, с.Козарско, с.Бяга, с.Равногор, с.Розово , с.Жребичко  за длъжността „Социален асистент”,  „Домашен помощник” и „Личен асистент” по предоставяне на социални услуги по проект ”Независим живот”                                         ...
Continue Reading
15 Ян.

Встъпителна пресконференция 15.01.2016

О Б Я В А „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” Община Брацигово проведе пресконференция по изпълнение на проект за безвъзмездна финансова помощ „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот” финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките...
Continue Reading
14 Ян.

ОБЯВА -прием на заявления за работещи като домашни помощници,социални асистенти и лични асистенти

О Б Я В А Община Брацигово обявява свободни работни места за длъжностите по предоставяне на почасови социални услуги в изпълнение на проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG05M9OP001-2.002-0027-C001„Независим живот”финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от...
Continue Reading
11 Ян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ   ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. на 15.01.2016г. в заседателна зала „Младежки дом” от...
Continue Reading
28 Дек.

ОБЯВА прием на заявления – кандидати за потребители

О Б Я В А   На 05.01.2016г. Община Брацигово започва  първият прием на документи за ползване на социалните услуги по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот” финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020,...
Continue Reading
22 Дек.

ОБЯВА СТАРТИРАНЕ ПРОЕКТ

О Б Я В А ПРОЕКТ ”НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”  БЕНЕФИЦИЕНТ ОБЩИНА БРАЦИГОВО           На 01.12.2015г. стартира проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading