11 Мар.

ОБЯВА за провеждане на въвеждащо обучение по проект”Независим живот”

ОБЯВА за провеждане на въвеждащо обучение по проект”Независим живот”                   Община Брацигово е бенефициент по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот” финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския...
Continue Reading
1 Мар.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ПСИХОЛОГ,МЕДИЦИНСКА СЕСТРА И ХИГИЕНИСТ

 СПИСЪК        на класираните  кандидати  от 29.02.2016г. с протокол №29/29.02.2016г. на комисията по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот” финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,за...
Continue Reading
19 Февр.

KЛАСИРАНЕ ОТ ПЪРВИ ПРИЕМ НА КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА“НАЗАВИСИМ ЖИВОТ“

  КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА“НАЗАВИСИМ ЖИВОТ“  BG 05M9OP001-2.002- 0027-C001 гр. Брацигово № Име, презиме, фамилия Количествена оценка /точки/ 1. Димитър Костадинов Донов 189 2. Иванка Атанасова Кацарова 189 3. Надка Георгиева Кузева 168 4. Стоянка Георгиева Партъчева 155 5. Йорданка Георгиева Дафова 148 6. Величка Димитрова Карналова 144 7. Писа Петрова Терзиева...
Continue Reading
18 Февр.

ОБЯВА – работни места за ръководител-социален работник,хигиенист,психолог,медицинска сестра

  ОБЯВА Община Брацигово обявява свободни работни места за длъжностите към „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот”финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд: Ръководител-социален работник – 1...
Continue Reading
18 Февр.

ВТОРИ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ И ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

ОБЯВА На 01.03.2016г. Община Брацигово започва втори прием на документи за ползване на социалните услуги по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот”финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2014-2020....
Continue Reading
15 Февр.

СПИСЪК – първи прием на класираните кандидати за работа

СПИСЪК на класираните кандидати в гр.Брацигово, с. Исперихово, с. Козарско, с.Бяга, с. Равногор, с. Розово , с. Жребичко за длъжността „Социален асистент”, „Домашен помощник” и „Личен асистент” по предоставяне на социални услуги по проект ”Независим живот”   гр. Брацигово   № Име,презиме и фамилия Длъжност Общ брой точки 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник 140...
Continue Reading
5 Февр.

СПИСЪК на допуснатите до събеседване на 08.02.2016г. кандидати от гр.Брацигово, с.Исперихово, с.Козарско, с.Бяга, с.Равногор, с.Розово , с.Жребичко за длъжността „Социален асистент”, „Домашен помощник” и „Личен асистент”

СПИСЪК  на  допуснатите до събеседване  на  08.02.2016г. кандидати  от  гр.Брацигово, с.Исперихово, с.Козарско, с.Бяга, с.Равногор, с.Розово , с.Жребичко  за длъжността „Социален асистент”,  „Домашен помощник” и „Личен асистент” по предоставяне на социални услуги по проект ”Независим живот”                                         ...
Continue Reading
15 Ян.

Встъпителна пресконференция 15.01.2016

О Б Я В А „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” Община Брацигово проведе пресконференция по изпълнение на проект за безвъзмездна финансова помощ „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот” финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките...
Continue Reading
14 Ян.

ОБЯВА -прием на заявления за работещи като домашни помощници,социални асистенти и лични асистенти

О Б Я В А Община Брацигово обявява свободни работни места за длъжностите по предоставяне на почасови социални услуги в изпълнение на проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG05M9OP001-2.002-0027-C001„Независим живот”финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от...
Continue Reading
11 Ян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ   ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. на 15.01.2016г. в заседателна зала „Младежки дом” от...
Continue Reading