1 Апр.

Списък на сключени договори за ползване на социалните услуги по проект“Независим живот от 01.04.2016г. с класирани потребители и доставчици

ПЪРВИ ПРИЕМ СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ  ЗА ПЕРИОД ОТ 18 МЕСЕЦА ОТ 01.04.2016Г. ДО 30.09.2017Г.С РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ГР. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник –8ч 1.Иванка Атанасова Кацарова 2.Мария Николаева Търпоманова 2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4ч 1.Борис...
Continue Reading
30 Мар.

Списък на класирани кандидати за длъжностите -ръководител,социален работник и шофьор

СПИСЪК        на класираните  кандидати  от 30.03.2016г. с протокол №40/30.03.2016г. на комисията по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот” финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,за...
Continue Reading
25 Мар.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЕКТ “НАЗАВИСИМ ЖИВОТ“

гр. Брацигово № Име, презиме, фамилия Количествена оценка /точки/ 1. Екатерина Светославова Станоева 189 2. Иван Илиев Даскалов 177 3. Йордан Петров Гюрганин 164 4. Анка Христова Вълева 147 5. Александра Фиданкова Ангелова 144 6. Цветана Христева Белева 143 7. Васил Тодоров Маринов 142 8. Димитрия Петрова Асенова 126 9. Живка Ангелова Рамбова 123 10....
Continue Reading
24 Мар.

ОБЯВА – ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ , СОЦИАЛЕН РАБОТНИК И ШОФЬОР

ОБЯВА        Община Брацигово обявява свободни работни места за длъжностите към  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот” финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Ръководител на центъра–...
Continue Reading
18 Мар.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕДЕНО ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“            Днес 18.03.2016 год. в залата на „Младежки дом“ град Брацигово, се проведе въвеждащото обучение по проект  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот” финансиран от оперативна...
Continue Reading
17 Мар.

СПИСЪК НА ЛИЦАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ НА 18.03.2016г. от 09.00часа в залата на „Младежки дом“ гр.Брацигово

СПИСЪК НА ЛИЦАТА КОИТО ДА ПРИСЪСТВАТ НА ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ НА 18.03.2016г. от 09.00 часа в залата на „Младежки дом“ гр.Брацигово за домашен помощник,социален асистент и личен асистент по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от...
Continue Reading
17 Мар.

СПИСЪК на класираните кандидати от втори прием в гр.Брацигово, с.Исперихово, с.Козарско, с.Бяга, с.Равногор, с.Розово за длъжността „Личен асистент“ по проект „Независим живот“

   №         ИМЕ , ПРЕЗИМЕ,ФАМИЛИЯ гр.Брацигово   Длъжност Общ брой точки 1. Мария Христоскова Маринова Личен асистент 150 2. Веселина Спасова Даскалова Личен асистент 142 3. Борис Христов Рамбов Личен асистент 140 4. Фиданка Найденова Ангелова Личен асистент 142 5. Люба Борисова Ковачева Личен асистент 140 6. Дончо Асенов Асенов Личен асистент 138...
Continue Reading
16 Мар.

ПРОГРАМА ЗА ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ НА 18.03.2016г. от 09.00часа в залата на „Младежки дом“гр.Брацигово

П Р О Г Р А М А За  въвеждащо обучение на Домашен помощник , Социален асистент и Личен асистент по проект  „Независим живот „ BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 Време : 18.03.2016 г. от 9.00ч Място : Младежки дом гр.Брацигово 18.03.2016 г. – Петък 9.00 – 9.15 ч.- Откриване на обучението от Ръководителя на проекта –г-жа Д.Гълъбова 9.15...
Continue Reading
11 Мар.

Списък на допуснатите кандидати за лични асистенти до събеседване на 14.03.2016г.

Списък на кандидатите за лични асистенти допуснати до събеседване на 14.03.2016г.  от 10.00 часа в залата на „Младежки дом“ № гр.БРАЦИГОВО 1. Мария Христоскова Маринова 2. Веселина Спасова Даскалова 3. Борис Христов Рамбов 4. Кунка Аспарухова Гунчева 5. Фиданка Найденова Ангелова 6. Люба Борисова Ковачева 7. Дончо Асенов Асенов 8. Митка Крумова Донова 9. Христина...
Continue Reading
11 Мар.

ОБЯВА – ВТОРИ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „РЪКОВОДИТЕЛ-СОЦИАЛЕН РАБОТНИК „

ОБЯВА        Община Брацигово обявява прием на документи за свободно работно място по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот” финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...
Continue Reading