30 Сеп.

Актуален списък на сключили договори потребители и работещи към 30.09.2016г. по проект „Независим живот“

Актуален списък към 30.09.2016г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 4 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4 ч 1.Борис Любенов Гюров...
Continue Reading
30 Сеп.

ДЕЙНОСТ НА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ПРЕЗ М.СЕПТЕМВРИ 2016г.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец септември 2016г         През месец септември по  проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading
31 Авг.

Актуален списък на сключили договори потребители и работещи към 31.08.2016г. по проект „Независим живот“

Актуален списък към 31.08.2016г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 4 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4 ч 1.Борис Любенов Гюров...
Continue Reading
31 Авг.

ДЕЙНОСТ НА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ПРЕЗ М.АВГУСТ 2016г.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец август 2016г         През месец август по  проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading
29 Юли

Актуален списък на сключили договори потребители и работещи към 29.07.2016г. по проект „Независим живот“

Актуален списък към 29.07.2016г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 4 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4 ч 1.Борис Любенов Гюров...
Continue Reading
29 Юли

ДЕЙНОСТ НА ПРОЕКТ“НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ПРЕЗ М.ЮЛИ 2016г.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец юли 2016г         През месец юли по  проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading
30 юни

Списък на потребители и доставчици със сключени договори за ползване и предоставяне на социални услуги по проект „Независим живот“ към 30.06.2016г.

Актуален списък към 30.06.2016г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник–4 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4ч 1.Борис Любенов Гюров 3. Донка Маркова...
Continue Reading
30 юни

Дейност на проект „Независим живот“ през м.юни 2016г.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ  ЖИВОТ” през месец юни 2016г През месец юни по  проект  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд...
Continue Reading
31 май

Дейност на проект „Независим живот“ пред м.май 2016г.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ  ЖИВОТ” през месец май 2016г.            През месец май по  проект  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading
loga
1 Апр.

ОТКРИВАНЕ НА „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово”

ОБЯВА „НЕЗАВИСИМ  ЖИВОТ”            На 01.12.2015г. Община Брацигово обявява стартирането на  проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.        Срокът за...
Continue Reading