31 Ян.

Актуален списък към 31.01.2017г. НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Актуален списък към 31.01.2017г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС  СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 4 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4 ч 1.Борис Любенов Гюров...
Continue Reading
31 Ян.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец януари 2017г.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ  ЖИВОТ” през месец януари 2017г.            През месец януари по проект  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading
23 Ян.

Информация от проведена междинна кръгла маса на 23.01.2017 г.

Община Брацигово проведе междинна кръгла маса по изпълнение на проект за безвъзмездна финансова помощ  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот”  финансиран от Оперативн  програма„Развитие на човешките ресурси“,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд На 23.01.2017г....
Continue Reading
19 Ян.

ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДИННА КРЪГЛА МАСА на 23.01.2017 г. от 12.00 часа

ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДИННА КРЪГЛА МАСА  на 23.01.2017 г. от 12.00 часа в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово“, намиращ се в Общинска поликлиника, бул. „Трети Март“ №35, етаж 3, ляво крило. Главна цел: Подобряване качеството на живот и на достъпа...
Continue Reading
30 Дек.

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИ И РАБОТЕЩИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ КЪМ 31.12.2016г.

Актуален списък към 30.12.2016г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС  СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 4 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4 ч 1.Борис Любенов Гюров...
Continue Reading
30 Дек.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец декември 2016г.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ  ЖИВОТ” през месец декември 2016г.            През месец декември по проект  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading
30 Ное.

АКТУАЛЕН СПИСЪК КЪМ 30.11.2016г. НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

Актуален списък към 30.11.2016г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 4 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4 ч 1.Борис Любенов Гюров...
Continue Reading
30 Ное.

ДЕЙНОСТ ЗА м.НОЕМВРИ 2016г. ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец ноември 2016г.         През месец ноември по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading
31 Окт.

Актуален списък на сключили договори потребители и работещи към 31.10.2016г. по проект „Независим живот“

Актуален списък към 31.10.2016г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 4 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4 ч 1.Борис Любенов Гюров...
Continue Reading
31 Окт.

ДЕЙНОСТ ЗА м.ОКТОМВРИ 2016г. ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец октомври 2016г.         През месец октомври по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading