19 Ян.

ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДИННА КРЪГЛА МАСА на 23.01.2017 г. от 12.00 часа

ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДИННА КРЪГЛА МАСА  на 23.01.2017 г. от 12.00 часа в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово“, намиращ се в Общинска поликлиника, бул. „Трети Март“ №35, етаж 3, ляво крило. Главна цел: Подобряване качеството на живот и на достъпа...
Continue Reading
30 Дек.

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ПОТРЕБИТЕЛИ И РАБОТЕЩИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ КЪМ 31.12.2016г.

Актуален списък към 30.12.2016г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС  СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 4 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4 ч 1.Борис Любенов Гюров...
Continue Reading
30 Дек.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец декември 2016г.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ  ЖИВОТ” през месец декември 2016г.            През месец декември по проект  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading
30 Ное.

АКТУАЛЕН СПИСЪК КЪМ 30.11.2016г. НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

Актуален списък към 30.11.2016г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 4 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4 ч 1.Борис Любенов Гюров...
Continue Reading
30 Ное.

ДЕЙНОСТ ЗА м.НОЕМВРИ 2016г. ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец ноември 2016г.         През месец ноември по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading
31 Окт.

Актуален списък на сключили договори потребители и работещи към 31.10.2016г. по проект „Независим живот“

Актуален списък към 31.10.2016г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 4 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4 ч 1.Борис Любенов Гюров...
Continue Reading
31 Окт.

ДЕЙНОСТ ЗА м.ОКТОМВРИ 2016г. ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец октомври 2016г.         През месец октомври по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading
30 Сеп.

Актуален списък на сключили договори потребители и работещи към 30.09.2016г. по проект „Независим живот“

Актуален списък към 30.09.2016г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 4 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4 ч 1.Борис Любенов Гюров...
Continue Reading
30 Сеп.

ДЕЙНОСТ НА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ ПРЕЗ М.СЕПТЕМВРИ 2016г.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец септември 2016г         През месец септември по  проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading
31 Авг.

Актуален списък на сключили договори потребители и работещи към 31.08.2016г. по проект „Независим живот“

Актуален списък към 31.08.2016г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 4 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4 ч 1.Борис Любенов Гюров...
Continue Reading