29 Сеп.

Актуален списък към 30.09.2017г. НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПЕРИОД ДО 30.09.2017г. ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Актуален списък към 30.09.2017г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС  СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” СПИСЪК НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”   № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 8 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2.Костадинка...
Continue Reading
29 Сеп.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец септември 2017г.

  Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец септември 2017г.         През месец септември по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския...
Continue Reading
25 Сеп.

Информация от проведена заключителна конференция по проект „Независим живот“ на 25.09.2017 г.

  Община Брацигово проведе заключителна конференция по изпълнение на проект за безвъзмездна финансова помощ „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002.-0027-C001 „Независим живот” финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 2014-2020   На...
Continue Reading
12 Сеп.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕЦИЯ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

ОБЯВА           На 25.09.2017г.  от 12.00 часа в заседателна зала на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001, намираща се на третият етаж –ляво крило на Поликлиниката ще бъде проведена заключителна конференция във връзка с приключване дейността на  проект...
Continue Reading
31 Авг.

Актуален списък към 31.08.2017г.НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД ДО 30.09.2017г.ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Актуален списък към 31.08.2017г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС  СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” СПИСЪК НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 8 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2.Костадинка Търпова...
Continue Reading
31 Авг.

Дейност на проект„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”през месец август 2017г.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец август 2017г.         През месец август по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading
31 Юли

Актуален списък към 31.07.2017г. НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД ДО 30.09.2017г. ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Актуален списък към 31.07.2017г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС  СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” СПИСЪК НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 8 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2.Костадинка Търпова...
Continue Reading
31 Юли

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец юли 2017г.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ  ЖИВОТ” през месец юли 2017г.            През месец юли по проект  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading
30 юни

Актуален списък към 30.06.2017г. НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД ДО 30.09.2017г. ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Актуален списък към 30.06.2017г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС  СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”   СПИСЪК НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 8 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2.Костадинка...
Continue Reading
30 юни

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец юни 2017г.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ  ЖИВОТ” през месец юни 2017г.            През месец юни по проект  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading
1 2 3 7