31 Юли

Актуален списък към 31.07.2017г. НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД ДО 30.09.2017г. ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” СПИСЪК НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Актуален списък към 31.07.2017г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС  СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” СПИСЪК НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 8 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2.Костадинка Търпова...
Continue Reading
31 Юли

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец юли 2017г.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ  ЖИВОТ” през месец юли 2017г.            През месец юли по проект  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading
30 юни

Актуален списък към 30.06.2017г. НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД ДО 30.09.2017г. ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Актуален списък към 30.06.2017г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС  СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”   СПИСЪК НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 8 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2.Костадинка...
Continue Reading
30 юни

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец юни 2017г.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ  ЖИВОТ” през месец юни 2017г.            През месец юни по проект  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading
31 май

Актуален списък към 31.05.2017г. НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИСЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Актуален списък към 31.05.2017г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 8 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2.Костадинка Търпова Чулкова 2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4 ч...
Continue Reading
31 май

Дейност на проект„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”през месец май 2017г.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец май 2017г.         През месец май по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading
12 май

Класиране за свободно работно място 1 бр. за длъжност личен асистент за с.Исперихово

СПИСЪК          на подалите заявления и класирани  кандидати  от 12.05.2017г. с протокол №78/12.05.2017г. на комисията по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот” финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз...
Continue Reading
3 май

ОБЯВА ЗА РАБОТА НА ДЛЪЖНОСТ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ЗА с.ИСПЕРИХОВО

ОБЯВА      На 03.05.2017г. Община Брацигово обявява  прием на документи за длъжност личен асистент с място на работа с.Исперихово по проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот”финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на...
Continue Reading
28 Апр.

Актуален списък към 28.04.2017г. НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Актуален списък към 28.04.2017г.  НА РАБОТЕЩИ И ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС  СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПЕРИОД  ДО 30.09.2017г. гр. БРАЦИГОВО ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” № Трите имен на работещия длъжност Трите имена на потребителя 1. Спаска Илиева Господинова Домашен помощник – 4 ч 1.Мария Николаева Търпоманова 2.Костадинка Търпова Чулкова 2. Мария Димитрова Иванова Социален асистент – 4 ч...
Continue Reading
28 Апр.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” през месец април 2017г.

Дейност на проект „НЕЗАВИСИМ  ЖИВОТ” през месец април 2017г.            През месец април по проект  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово” BG 05M9OP001-2.002-0027-C001 „Независим живот“ финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален...
Continue Reading
1 2 3 6