стартира проект
Център за почасово предоставяне на услуги
за социално включване в общността
или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово
Продължителност на проекта
22 месеца
Психологическа подкрепа на потребителка от с.Козарско

Психологическа подкрепа на потребителка от с.Козарско

снимка 3

Заключителна конференция – 25.09.2017г.

снимка 2

Заключителна конференция – 25.09.2017г.

 

Междинна кръгла маса 23.01.2017г.

Междинна кръгла маса 23.01.2017г.

Снимки от проведена заключителна конференция

Заключителна конференция – 25.09.2017г.

Междинна кръгла маса на 23.01.2017г.

Междинна кръгла маса на 23.01.2017г.

Междинна кръгла маса на 23.01.2017г.

Междинна кръгла маса на 23.01.2017г.

Междинна кръгла маса 23.01.2017г.

Междинна кръгла маса 23.01.2017г.

Психологическа подкрепа на потребител от с.Бяга

Психологическа подкрепа на потребител от с.Бяга

Провелка на място в с.Козарско за предоставяне на социалната услуга

Провелка на място в с.Козарско за предоставяне на социалната услуга

Проверка на място за предоставяне на социалната услуга в дома на потребителка от с.Козарско

Проверка на място за предоставяне на социалната услуга в дома на потребителка от с.Козарско

Предоставяне на психологическа консултация в центъра на потребител от гр.Брацигово

Предоставяне на психологическа консултация в центъра на потребител от гр.Брацигово

Предоставяне на психологическа консултация в центъра на потребител от гр.Брацигово

Предоставяне на психологическа консултация в центъра на потребител от гр.Брацигово

Психологическа консултация на работеща в центъра

Психологическа консултация в центъра на работеща от с.Розово

Психологическа подкрепа на потребителка от гр.Брацигово

Психологическа подкрепа на потребителка от гр.Брацигово

 Психологическа консултация в центъра на работеща по проекта от гр.Брацигово

Психологическа консултация в центъра на работеща по проекта от гр.Брацигово

Психологическа подкрепа на потребител в гр.Брацигово

Психологическа подкрепа на потребител в гр.Брацигово

Психологическа подкрепа на потребителка от гр.Брацигово

Психологическа подкрепа на потребителка от гр.Брацигово

Психологическа подкрепа на потребителка от гр.Брацигово

Психологическа подкрепа на потребителка от гр.Брацигово

Психологическа подкрепа на потебител от с.Бяга

Психологическа подкрепа на потебител от с.Бяга

Психологическа консултация на потребител от с.Козарско

Психологическа консултация на потребител от с.Исперихово

Психологическа консултация на личен асистент от с.Бяга

Психологическа консултация на личен асистент от с.Бяга

Психологическа консултация на потребителка от с.Бяга

Психологическа консултация на потребителка от с.Бяга

Психологическа консултация на потребител от с-Исперихово

Психологическа консултация на потребител от с.Исперихово

Психологическа консултация на потребителка от с.Равногор

Психологическа подкрепа на потребителка от с.Равногор

Психологична подкрепа от психоложка на потребителка по проект "Независим живот" на място в сома

Психологична подкрепа на потребителка от с.Равногор по проект „Независим живот“ на място в дома

Психологическа консултация на потребител от с.Исперихово

Психологическа консултация на потребител от с.Исперихово

Проверка на потребителски дневник от социалният работник на място в дома на потребителя

Проверка на потребителски дневник от социалният работник на място в дома на потребителя

Психологичееска подкрепа на потребителка от с.КОЗАРСКО

Психологичееска подкрепа на потребителка от с.КОЗАРСКО

Медицински услуги предоставяни на потребителка от с.Козарско

Медицински услуги предоставяни на потребителка от с.Козарско

Встъпителна конференция 15.01.2016г.

Встъпителна конференция 15.01.2016г.

20160115_102747 20160115_111117